Wonga Orsay

Polityka prywatności

LadyCashback.pl chroni Twoją prywatność na swojej stronie internetowej i dba o poufnośc danych osobowych. Stosujemy się do wymagań zalecanych przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych. LadyCashback.pl jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez LadyCashback.pl jest oparte na rejestrze w Kolegium ds.Ochrony Danych Osobowych w Den Haag pod numerem m1429975. W zawartej Polityce Prywatności wyjaśniamy, które dane osobowe zachowujemy oraz w jakim celu zostają one użyte. Definicje podane w Polityce Prywatności znajdują swoje zastosowanie w Regulaminie

.

 

 

1. Zachowanie i przetwarzanie danych osobowych

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej pozostawia się na niej niektóre dane osobowe. Rozróżnia się czynne (aktywne) i bierne przekazywanie danych osobowych. Aktywne dane osobowe to dane które użytkownik osobiście wypełni na Stronie Internetowej. Mamy na myśli imię i nazwisko, adres e-mailowy, które zostają podane przy rejestracji na stronie lub podane informacje podaczas bycia zalogowanym na swoim koncie. Zamieszczane informacje mogą również zawierać dane osobowe. Biernie przekazywane dane to głównie dane, które zostają automatycznie zapisane podczas przeglądania Strony Internetowej, odbywa się to nie zawsze pod pełną świadomością użytkownika. W tym przypadku mamy na myśli adres-IP, system operujący komputera oraz używana przeglądarka internetowa. Jeżeli jesteś zameldowany na Stronie Internetowej, zarówno aktywne jak i bierne dane osobowe zostają zachowane. Jeżeli nie jesteś zalogowany, tylko bierne dane zostają uchwycone.

Poprzez świadomy sposób korzystania ze Strony Internetowej w dużej mierze posiadasz kontrolę nad przekazywanymi nam danymi osobowymi. Na zarejstrowanym Koncie w każdej chwili posiadasz dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe zapisane na Twoim Koncie nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że będziemy prawnie do tego zobowiązani lub otrzymamy od Ciebie specjalnie udzieloną zgodę. Jedynym wyjątkiem jest złożenie wniosku o wypłatę Kredytu. W tym przypadku bedziemy zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe (w tym wypadku bankowi). W przypadku (podejrzenia) oszustwa lub nadużycia naszej Strony Internetowej, jesteśmy uprawnieni do przekazania danych osobowych właściwym organom prawnym. Również w przypadku przejęcia Strony Internetowej przez nowego administratora konieczne jest przekazanie danych osobowych stronom trzecim, w tym przypadku nowemu administratorowi strony.

2. Zabezpieczenie danych osobowych

Korzystamy ze ścisłych procedur zabezpieczających w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych. LadyCashback.pl używa bezpiecznych połączeń (Secure Sockets Layer lub SSL), dzięki czemu wszystkie dane pomiędzy Tobą a Stroną Internetową są starannie chronione, na przykład kiedy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na stronie.

3.Aktywne przekazywanie danych osobowych

Rejestracja
Aby LadyCashback.pl mógł przekazać Rabat, wymagana jest rejestracja na Stronie Internetowej. LadyCashback.pl zapisuje Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mailowy lub preferencje w odniesieniu do otrzymywanego biuletynu (newslettera). Podczas rejestracji prosimy o wypełnienie kilku danych. W późniejszym czasie możesz uzupełnić dalsze dane na Koncie.

E-mail oraz newsletter
Rejestracja na Stronie Internetowej (oraz zatwierdzenie Regulaminu) zawiera wyrażenie zgody na otrzymywanie w regularnych odstepach czasowych newslettera oraz wiadomości e-mail od LadyCashback.pl. Na swoim Koncie możesz zaznaczyć, które komunikaty chcesz otrzymywać, a z których zrezygnować. Każdy wysyłany newsletter posiada możliwość rezygnacji z jego otrzymywania. LadyCashback.pl posiada prawo wysyłania ważnych, niemających promujących celów wiadomości e-mail w związku z Kontem (na przykład jeżeli chodzi o Kredyt), również kiedy jesteś wyrejestrowany z subskrypcji newslettera oraz otrzymywania wiadomości e-mail od LadyCashback.pl.

Login (adres e-mailowy) oraz hasło
Login, czyli nazwa użytkownika jest dopasowana do hasła. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za poufne obchodzenie się ze swoim hasłem. Wychodzimy z założenia, że osoba, która zalogowała się pod Twoim loginem i użyła Twojego hasła, jest upoważniona do korzystania z Twojego Konta. Jeżeli będziesz mieć podejrzenia, iż hasło trafiło do niepowołanej osoby, należy jak najszybciej podjąć z nami kontakt, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

Konto
Konto zapewnia dostęp do Twoich danych osobowych, a także posiada możliwość wprowadzania zmian w danych osobowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dostęp do Konta jest możliwy przy użyciu loginu oraz hasła. W celu zapobiegania nadużycia zabrania się przekazywania hasła osobom trzecim.

Prywatność
Podane przez Ciebie dane są przez nas przechowywane dopóki korzystasz ze swojego konta lub dopóki nie zgłosisz chęci jego usunięcia. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, możesz tego dokonać w zakładce Moje Konto lub kontaktując się z nami. Po usunięciu konta Twoje dane będą przechowywane jeszcze przez okres do ośmiu tygodni. Po tym czasie jedynie dane dotyczące transakcji będą przechowywane ze względu na prawny obowiązek fiskalny.

4. Bierne przekazanie danych osobowych

Dane odwiedzania strony
Na Stronie Internetowej zostają również zbierane dane dotyczące odwiedzających, aby można było sporządzić statystyki związane ze Stroną Internetową. W takim przypadku korzysta się głównie z adresu-IP komputera, godzin odwiedzin oraz danych przesyłanych przez przeglądarkę internetową.

Korzystanie z plików cookies
Strona Internetowa korzysta z plików cookies. Cookies to mała aplikacja, która zostaje wysyłana z podstronami Strony Internetowej i zapisana na twardym dysku komputera. Dzięki tym plikom możemy rejestrować Transakcje użytkowników. Podczas rejestracji zostaje zapisana data oraz godzina złożenia zakupu, nazwa Sklepu Internetowego oraz kwota zakupu. Strona Internetowa nie zapamiętuje numeru karty kredytowej lub innych danych, które zostają wypełnione podczas zakupów w Sklepie Internetowym. Wyłączenie plików cookies jest możliwe, ale odradzany to Użytkownikom ze względu na możliwe ograniczenie funkcjonowania Strony Internetowej. Bez plików cookies zakupy nie zostaną zarejestrowane, a Rabat nie zostanie przydzielony na Konto Użytkownika.

Po zalogowaniu nasza Strona Internetowa zamieszcza automatycznie aplikacje cookie, aby móc zapamiętać resztę sesji odwiedzin. Poprzez cookie możemy zarejestrować, które Sklepy Internetowe są przez Ciebie odwiedzane. Te informacje używamy do rejestrowania Twoich zakupów, aby móc przydzielić Rabat lub aby zoptymalizować Stronę Internetową według Twoich życzeń lub preferencji.


Przechowywanie danych odbywa się tak długo, jak długo są one potrzebne do celu, do którego sa one stworzone.

5. Badania rynku

Dodatkowo, poza powodami podanymi powyżej, wykorzystujemy informacje otrzymane przez nasz serwis, włącznie z danymi osobowymi w celu badnia rynku. By zapewnić maksimum prywatności i bezpieczeństwa wykorzystujemy zebrane dane w sposób anonimowy.

6. Wykorzystywanie danych poza granicami Uni Europejskiej

W niektórych przypadkach współpracujemy z partnerami znajdującymi się poza granicami Uni Europejskiej. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać przesłane zagranicznym partnerom. Nasza współpraca oparta jest jednak na zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa danych osobowych.

7. Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza polityka prywatności nie znajduje zastosowania na stronch internetrowych osób trzecich, których linki zamieszczane są na Stronie Internetowej. Nie możemy w pełni zagwarantować, że strony trzecie bedą w zaufany i bezpieczny sposób obchodziły się z Twoimi danymi osobowymi. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich przed wpisaniem tam swoich danych osobowych.

8. Wprowadzanie zmian w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartym dokumencie. Zalecamy regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu, tak abyś posiadał aktualną wiedzę na temat wpowadzonych zmian.

9. Wgląd oraz wprowadzenie zmian w danych osobowych

Na pytania dotyczące zasad ochrony prywatności oraz wglądu i wprowadzenia ewentualnych zmian (oraz usunięcia) Twoich danych osobowych można w każdym momencie podjąć kontakt z nami. Jesteśmy zarejestrowani w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 

58045317
. Dokumentu polityki prywatności został po raz ostatni dopasowany dnia 08 maj 2018 roku.

 

  Footer-Banner
NjuMobile
visit register click click